O NÁS

Občianske združenie hendyhelp - Šamorín  vzniklo 29.4.2016 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Združenie sa riadi schválenými stanovami schválené 29.4.2016 Ministerstvom  vnútra Slovenskej republiky.

Združenie slúži na socializáciu ťažko zdravotne postihnutých osôb do spoločnosti vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov, použitých na rozvoj a skvalitnenie života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.Činnosti v roku 2016

Občianske združenie Hendyhelp – Šamorín bolo spoluorganizátorom športového podujatia pre telesne postihnutých športovcom s názvom Boccia Masters 2016. Na hore uvedenom podujatí sa hrala súťaž jednotlivcov. Na podujatí sa zúčastnili najlepší športovci z celého Slovenska.

Naše vízie

  • Založenie športového klubu pre zdravotne ťažko postihnutých športovcov.  
  • Vytvorenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí


Partneri

Reklamní Partneri

  

© Copyright 2016 - 2019 Hendyhelp - Šamorín, o.z.
SK
version
HU
version
Top